Kodeks for god behandling med medicin

Kodeks, som patienter, pårørende, læger og plejere kan bruge, når den medicinske del af behandlingen skal tilrettelægges. Kodeks er et dialogværktøj, der skal sikre, at forventninger afstemmes og behandlingen bliver en fælles indsats.

​​​​​​​​

God behandling med medicin kræver, at klinikerne altid anvender den nyeste viden og konkrete erfaringer om medicinanvendelse. Erfaringer fra feedbackmøder mellem patienter og personale viser desuden, at patienterne lægger vægt på, at der er åbenhed omkring medicinering og at de bliver inddraget i deres egne behandlingsforløb. Åbenhed og inddragelse skal derfor prioriteres i det samlede forløb. 

Samtidig skal den medicinske behandling følge de politiske visioner for psykiatrisk behandling. Visionerne har blandt andet et stærkt fokus på patientens recovery, det vil sige patientens individuelle bedringsproces.
 
Endelig er det væsentligt at være opmærksom på de mange udfordringer og dilemmaer, som karakteriserer den medicinske behandling, og som kommer til udtryk i den daglige kontakt mellem klinikere, patienter og pårørende.

Alt dette skal favnes af kodeks for god behandling med medicin. 

Kodekset skal:
  • Give patienter og pårørende en ramme at vurdere den medicinske behandling ud fra
  • Give patienter og pårørende et grundlag for at få en tæt dialog om medicin med medarbejderne i psykiatrien 
  • Beskrive, hvad der betragtes som god behandling med medicin
  • Give medarbejdere et udgangspunkt for at reflektere over deres praksis – og være et grundlag for løbende forbedring og udvikling
  • Sætte fokus på den balance mellem ønsker og behov, som klinikerne altid skal forsøge at skabe i et patientforløb

Brug kodeks!
Kodeks er udarbejdet i tæt partnerskab mellem repræsentanter for brugere og pårørende, klinikere og ledere.
​​​
Du finder kodekset i printvenlig pdf i faktaboksen til højre. Personale, patienter og pårørende opfordres til at benytte kodeks som udgangspunkt for dialog om den medicinske del af den psykiatriske behandling - fra forløbets start til slut. 

Forum for Rationel Farmakoterapi vil i 2018 tage stilling til, hvorvidt der ska udvikles en opdatering af kodeks.
Redaktør