Kvalitet i den medicinske behandling

Det kræver en betydelig indsigt i de enkelte psykofarmakas virkninger og bivirkninger at yde den bedst mulige behandling. Udvalget af lægemidler er stort og der kommer fortsat nye varianter på markedet.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Forum for Rationel Farmakoterapi

Forum for Rationel Farmakoterapi i psykiatrien udarbejder bl.a. et standardsortiment over de psykofarmaka, der som udgangspunkt skal anvendes i patientbehandlingen. Forums eksperter udvælger her de midler, som er fundet mest effektive, og som samtidig både er de sikreste og billigste. Ved at have et begrænset udvalg af præparater til rådighed, opnår lægen et langt større kendskab til det enkelte præparats effekt og bivirkninger og kan dermed bedre målrette behandlingen til den enkelte patient. For yderligere beskrivelse af forums arbejde henvises Forum for Rationel Farmakoterapi

Kliniske retningslinjer

Psykiatriens kliniske retningslinjer spiller en vigtig rolle på lægemiddelområdet. De kliniske retningslinjer sammenfatter lovgivning og ”best practice”. Retningslinjer er en støtte til læger og sundhedspersonale og skal sikre, at der ydes en ensartet behandling af høj kvalitet overalt i regionen.

På medicinområdet omfatter nogle retningslinjer den egentlige behandling, fx hvilke lægemidler der anvendes i sygdommens forskellige faser (akutbehandling kontra vedligeholdelsesbehandling og forebyggende behandling) og ved forskellige sværhedsgrader af sygdommen.

Andre retningslinjer beskriver forholdsregler ved behandling med lægemidler, der har specielle bivirkningsprofiler, herunder hvordan patienten løbende vurderes i forhold til udvikling af bivirkninger. 

I de senere år er der kommet stigende opmærksomhed på de metaboliske (stofskiftebetingede) risikofaktorer, der især er forbundet med nogle af de antipsykotiske præparater. 

Overvægt er her en hyppig bivirkning, som øger risikoen for, at patienten kan udvikle alvorlige lidelser som blandt andet hjertekarsygdomme og type 2 diabetes, og ligeledes kan vægtøgningen være så generende, at patienten må afbryde behandlingen. 

Kontrol af bivirkninger betyder således både, at psykiatrien skal sikre, at medicinen ikke giver patienten nye helbredsproblemer, dels at patienten selv kan acceptere bivirkningerne og dermed fastholde behandlingen. Det er afgørende vigtigt, at patienten er velinformeret – dels om baggrund for behandling og dels om hvad der kan forventes af virkninger og bivirkninger. I psykiatrien er det et krav, at der gives mundtlig såvel som skriftlig lægemiddelinformation til alle patienter, når de får ordineret et nyt præparat.

Retningslinjer i forbindelse med brug af bezodiazepiner

Ligeledes har psykiatrien retningslinjer for anvendelse og nedtrapning af de vanedannende benzodiazepiner, som er særdeles effektive til behandling af angst og søvnforstyrrelser. Efter blot få ugers brug udvikles fysisk afhængighed – til gengæld aftager særligt virkningen på søvnforstyrrelser efter kort tids brug. 
Mange patienter har et årelangt forbrug bag sig, som gør det svært at komme ud af behandlingen igen på grund af udvikling af abstinenser. 


Redaktør