Regler for medicintilskud

Ved køb af receptpligtig medicin er du ofte berettiget til medicintilskud efter reglerne i Sundhedslovens §§ 143-144. Som forbruger får du i dag automatisk generelt tilskud til medicin, når du køber tilskudsberettiget medicin for mere end 820 kr. om året.
Regler for medicintilskud

​​​​​​​​​​​

Medicintilskuddet er behovsafhængigt. Dvs. at tilskuddet bliver større, jo flere medicinudgifter du har. Det gen​erelle tilskud ydes kun, når medicinen er tilskudsberettiget. ​Falder medicinen ikke ind under disse regler, kan du dog i nogle tilfælde igennem din læge ansøge om individuelt enkelttilskud hos Lægemiddelstyrelsen.

Størrelsen på dit tilskud beregnes ud fra prisen på den billigste medicin som kan bruges til at behandle din sygdom eller dine symptomer. Så selv om du vælger at købe en dyrere medicin, får du stadig tilskud til den billigste. Det er også prisen på den billigste medicin, der tælles sammen ved opgørelsen af dine samlede udgifter. Tilskudsprisen kan være lavere end medicinens fulde pris.

Kriterierne for, om medicinen er tilskudsberettiget fremgår af medicintilskudsbekendtgørelsen.​​
Redaktør