Udvikling i medicinanvendelse

Følg udviklingen i medicinanvendelse på udvalgte områder.

​​​​​​​​​

​Forbedring og overvågning af medicineringen
Region Hovedstadens Psykiatri har siden sommeren 2012 arbejdet målrettet med at forbedre den medicinske behandling af indlagte og ambulante patienter.

​Indsatsen er beskrevet i Handleplan for medicinområdet 2013, og har blandt andet omfattet skærpede retningslinjer for den daglige kliniske praksis og en lægelig revurdering af flere tusinde patienters medicinering for ​at sikre, at behandlingen fagligt set er bedst mulig.

Udviklingen bliver løbende fulgt via psykiatriens nye medicinovervågningssystem, som giver overblik over, hvor mange patienter, der behandles med givne lægemidler eller lægemiddelgrupper.

Du kan følge udviklingen i medicineringspraksis på udvalgte områder i graferne nedenfor.


Behandling med olanzapin under indlæggelse
Region Hovedstadens Psykiatri overvåger anvendelsen af det antipsykotiske lægemiddel olanzapin, som blandt andet anvendes i behandlingen af akut psykotiske patienter. 

Baggrunden er, at det i sommeren 2012 blev kendt, at flere centres sengeafsnit anvendte lægemidlet i doser ove​r anbefalingen. Der blev indført skærpede retningslinjer for anvendelse af olanzapin i den akutte behandling, og efterlevelsen af de nye retningslinjer er siden da blevet fulgt tæt af direktionen og centerledelserne. Siden da er der sket et markant fald i anvendelsen af døgndoser over det anbefalede niveau og overskridelser forekommer undtagelsesvist. Se udviklingen her.​​


Figur 1 viser andelen af indlagte patienter, der har fået olanzapin i døgndoser over det anbefalede ud af alle patienter, der har fået olanzapin. Klik på grafen for at se et større format.


Ambulant behandling med quetiapin
Siden september 2012 har Region Hovedstadens Psykiatri overvåget anvendelsen af det antipsykotiske lægemiddel quetiapin. Dette skyldes, at direktionen var blevet opmærksom på, at lægemidlet blev anvendt i højere døgndoser end anbefalet.

Der blev udarbejdet en handleplan for en lægelig revurdering af patienterne med henblik på en eventuel reduktion af dosis. Der er siden efteråret 2012 sket et betydeligt fald i antallet af patienter, der får quetiapin i døgndoser over anbefalingen i den ambulante behandling. Se udviklingen her.


Figur 2 viser andelen af ambulante patienter med ordinationer på quetiapin over den anbefalede døgndosis i procent af alle patienter der er i behandling med quetiapin. Klik på grafen for at se et større format.


Antipsykotisk polyfarmaci og behandling med benzodiazepiner
Region Hovedstadens Psykiatri gennemførte i efteråret 2012 en undersøgelse af ambulante patienters medicinering med antipsykotika og benzodiazepiner.

På den baggrund blev der formuleret en handleplan for at nedbringe medicinanvendelsen ho​s patienter, der får mere end et antipsykotisk lægemiddel (antipsykotisk polyfarmaci). Der blev også udarbejdet en handleplan for nedtrapning af patienter i langvarig behandling med benzodiazepiner.

Mere end 10.000 ambulante patienter behandles med antipsykotisk medicin i Region Hovedstadens Psykiatri. Der er siden efteråret 2012 sket fald i andelen af patienter, der får to eller tre antipsykotika. Se udviklingen her. 


Figur 3 viser andelen af ambulante patienter der er i behandling med mere end et antipsykotisk lægemiddel i procent af alle patienter i antipsykotisk behandling. Grafen er opdelt, så den viser andelen af patienter, der får henholdsvis 2 og 3 antipsykotiske lægemidler. Klik på grafen for at se et større format.

Ud af de godt 10.000 ambulante patienter, der behandles med antipsykotisk medicin, er nogle også i behandling med beroligende medicin (benzodiazepiner). Andelen af patienter i behandling med både og antipsykotika og benzodiazepiner faldet jævnt siden efteråret 2012. Se udviklingen her.

Figur 4 viser andelen af ambulante patienter i behandling med en kombination af antipsykotisk medicin og beroligende medicin.Klik på grafen for at se et større format.

​​​

Redaktør