OP-teams

Et OP-team er udgående, opsøgende team, der tilbyder intensiv og ambulant behandling.

​​​​​​​​​​​

OP-team behandler mennesker med:

  • Et langvarigt, ofte kronisk psykotisk forløb
  • Dobbeltdiagnose, dvs. mennesker med både en psykisk sygdom og et misbrug
  • En debuterende psykose
  • Tilknytning til retspsykiatrien

Behandling

Behandlingstilbuddene i OP-teamet er grundlæggende de samme som i den øvrige distriktspsykiatri – med den væsentlige forskel, at OP er udgående og opsøgende.

Det betyder, at OP-teamets ansatte tager kontakt til patienter, som af forskellige årsager fx ikke møder op som aftalt i distriktspsykiatrien. OP-teamet kan opsøge patienterne på bopælen eller andre steder for at hjælpe dem med at tage medicin, klare dagligdagens gøremål, håndtere kontakt til myndigheder osv.

​OP-teamet består af sundhedsfagligt personale som psykiatere, sygeplejersker og ergoterapeuter m.fl. samt socialrådgivere. Teamet er fleksibelt og indretter sig efter den enkelte patients hverdag og behov.

Formålene med OP er, at:

  • Hjælpe patienterne til at forblive i et behandlingsforløb 
  • Undgå tilbagefald eller forværring af tilstanden
  • Yde støtte i en rehabiliteringsproces 
  • Opspore patienter med debuterende psykoser 
  • Forebygge og behandle i en tidlig fase
  • Undgå langvarigt, måske kronisk forløb med yderligere komplikationer.
​​
Redaktør