OPUS

OPUS er et opsøgende, udgående team, som tilbyder en tidlig indsats over for unge fra 18-35 år med en debuterende psykose.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

OPUS hjælper de unge med dels at fastholde deres behandling, dels at få etableret en mere stabil tilværelse. OPUS’ formål er netop at forhindre, at unge, der er blevet udskrevet fra et psykiatrisk center, ender i en negativ spiral med gentagende indlæggelser og en forværring af sygdommen.

Hvordan foregår behandlingen i OPUS?

OPUS tilbyder grundlæggende de samme behandlingsmuligheder som den øvrige distriktspsykiatri, men har samtidig en opsøgende og udgående funktion. OPUS-teamets ansatte kan derfor kontakte de unge andre steder end på det distriktspsykiatriske center. Den unge kan fx få besøg af OPUS-teamet derhjemme og få hjælp til at tage medicin, klare dagligdagens gøremål eller håndtere kontakt til myndigheder osv. 

OPUS-teamet består af sundhedsfagligt personale som psykiatere, sygeplejersker og ergoterapeuter m.fl. samt socialrådgivere.

​Behandlingen rummer typisk følgende elementer:

  • Medicinsk behandling
  • Psykoterapi, individuelt eller i gruppe
  • Familiebehandling, herunder psykoedukation
  • Hjælp til at håndtere sygdommen, daglige gøremål, uddannelse eller arbejde.
En stor del af de unge med debuterende psykoser har samtidig et misbrug af alkohol eller stoffer. Studier dokumenterer, at OPUS har en positiv effekt på både de unges misbr​ug og på selve psykosen. 

Om OPUSPANELET

Med den personlige historie giver tidligere patienter i OPUS og deres pårørende et indblik i, hvordan det er at leve med psykisk sygdom tæt inde på livet. Sammen skaber de håb og sætter mennesket foran diagnosen. 


"Da mit OPUS-forløb blev afsluttet, havde jeg et stort behov for at gøre noget for andre unge med en psykisk sygdom og blev derfor medlem af OPUSPANELET. Efter mit første oplæg oplevede jeg glæden ved at være med til at gøre en forskel og skabe et håb. Efter mit andet oplæg gik det op for mig, at jeg hjælper mig selv mindst lige så meget ved at fortælle min personlige historie."
- Frivillig i OPUSPANELET

Hvem er OPUSPANELET?

Panelet blev stiftet i 2009 i et samarbejde med en gruppe patienter og pårørende, der dengang var tilknyttet OPUS Vesterbro. Siden hen er OPUSPANELET vokset og består i dag af frivillige patienter og pårørende, som tidligere har været tilknyttet OPUS-behandlingen på tværs af hele Region Hovedstaden.

Hvad er OPUS?

OPUS er et opsøgende, udgående team, som tilbyder en tidlig intensiv indsats over for unge fra 18-35 år med en debuterende psykose eller psykoselignende symptomer.  

Det laver OPUSPANELET

OPUSPANELET engagerer sig i mange forskellige opgaver og holder blandt andet oplæg for patienter og pårørende, som er i et OPUS-behandlingsforløb. Panelet deltager også på den fælles introdag for nyansatte i Region Hovedstadens Psykiatri og holder oplæg for psykiatriens medarbejdere, når behov og interesse opstår. Derudover har panelet også haft et tæt samarbejdet med Psykiatrifonden i forbindelse med udviklingen af oplysningsmateriale og forskningsprojekter.  

Afsættet for oplæggene er de frivilliges egne oplevelser og erfaringer, som skal bidrage til at nuancere billedet af psykisk sygdom og afstigmatisere. Med udgangspunkt i de personlige fortællinger er panelets fælles mål:

  • At skabe håb hos patienter og deres pårørende
  • At afstigmatisere psykisk sygdom
  • At sætte mennesket foran diagnosen

Vil du vide mere om OPUSPANELET?

Ønsker du at vide mere eller få besøg af en fra OPUSPANELET, kontakt da:
Ledende socialrådgiver Tina Iversen, mail: tina.iversen@regionh.dk
eller projektkoordinator Freja Heitmann Christensen, mail: freja.heitmann.christensen@regionh.dk

Kunne du tænke dig at blive frivillig i OPUSPANELET?

Har du afsluttet et behandlingsforløb i OPUS, kan du kontakte OPUSPANELET for at høre mere om mulighederne for at blive frivillig:
Ledende socialrådgiver Tina Iversen, mail: tina.iversen@regionh.dk
eller projektkoordinator Freja Heitmann Christensen, mail: freja.heitmann.christensen@regionh.dk


Redaktør