OPUS

OPUS er et opsøgende, udgående team, som tilbyder en tidlig indsats over for unge fra 18-35 år med en debuterende psykose.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

OPUS hjælper de unge med dels at fastholde deres behandling, dels at få etableret en mere stabil tilværelse. OPUS’ formål er netop at forhindre, at unge, der er blevet udskrevet fra et psykiatrisk center, ender i en negativ spiral med gentagende indlæggelser og en forværring af sygdommen.

Hvordan foregår behandlingen i OPUS?

OPUS tilbyder grundlæggende de samme behandlingsmuligheder som den øvrige distriktspsykiatri, men har samtidig en opsøgende og udgående funktion. OPUS-teamets ansatte kan derfor kontakte de unge andre steder end på det distriktspsykiatriske center. Den unge kan fx få besøg af OPUS-teamet derhjemme og få hjælp til at tage medicin, klare dagligdagens gøremål eller håndtere kontakt til myndigheder osv. 

OPUS-teamet består af sundhedsfagligt personale som psykiatere, sygeplejersker og ergoterapeuter m.fl. samt socialrådgivere.


Behandlingen rummer typisk følgende elementer:

  • Medicinsk behandling
  • Psykoterapi, individuelt eller i gruppe
  • Familiebehandling, herunder psykoedukation
  • Hjælp til at håndtere sygdommen, daglige gøremål, uddannelse eller arbejde.
En stor del af de unge med debuterende psykoser har samtidig et misbrug af alkohol eller stoffer. Studier dokumenterer, at OPUS har en positiv effekt på både de unges misbr​ug og på selve psykosen. ​

Redaktør