Retspsykiatri

Region Hovedstadens Psykiatri har to centre, der er specialiserede i behandlingen af retspsykiatriske patienter. Det er Psykiatrisk Center Sct. Hans (afdeling R) og Psykiatrisk Center Glostrup (afdeling J).

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Ud over specialfunktionerne bliver retspsykiatriske patienter også i stor udstrækning behandlet i almenpsykiatrien. Ca. en tredjedel af alle retspsykiatriske patienter er indlagt på de almindelige psykiatriske centre.

Retspsykiatriske patienter

Patienter i retspsykiatrien adskiller sig fra øvrige psykiatriske patienter ved at have en dom til behandling. Dommen er enten afsagt på baggrund af, at patienten har begået kriminalitet, eller fordi der er risiko for, at vedkommende vil gøre det. Der behøver ikke være tale om personfarlig kriminalitet, men det kan være tilfældet.
Patienter på retspsykiatriske afdelinger er dermed indlagt både af behandlingsmæssige og af sikkerhedsmæssige årsager.
De retspsykiatriske afdelin​ger behandler også strafafsonere, der er blevet psykisk syge under deres fængselsophold.
 
Patienter med psykisk sygdom og retslig foranstaltning er typisk indlagt, fordi de: 
 • Har en dom til anbringelse eller behandling
 • Skal mentalobserveres
 • Er varetægtsfængslet i surrogat
 • Har vilkår om psykiatrisk behandling som led i tilsyn ved Kriminalforsorgen.
 • Sygdomsbilledet og behandlingsforløbet for retspsykiatriske patienter er typisk meget komplekst.
  
Retspsykiatriske patienter har ofte:
 • Lange indlæggelser
 • Behandlingsresistente psykoser, dvs. psykoser, der er vanskelige at behandle
 • Manglende eller ringe indsigt i egen sygdom
 • Manglende eller ringe evne til at indgå i behandlingen
 • Komplicerede misbrug
 • Problematisk og udad reagerende adfærd
 • Ingen pårørende eller pårørende, som også kræver en form for indsats
 • Flugtrisiko sa​mt risiko for at begå ny kriminalitet, evt. personfarlig kriminalitet.

Behandling

Behandlingen af retspsykiatriske patienter består af en kombination af:
 • Medicinsk behandling 
 • Psykoterapi
 • Psykoedukation
 • Misbrugsbehandling
 • Rehabilitering​
Redaktør