Kvalitetsudvikling

De sociale tilbud har ydelser med høj, synlig og effektiv kvalitet, og i Region Hovedstadens Psykiatri arbejder vi kontinuerligt med at kvalitetsudvikle de sociale tilbud.
Kvalitetsudvikling

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Kvalitetsmodel for det sociale område

En stor del af kvalitetsudviklingen sker gennem standarder for god kvalitet, som er en del af Dansk Kvalitetsmodel på det socialområde. Dansk kvalitetsmodel på det sociale område har til formål gennem en række modeller, programmer og undersøgelser at forbedre kvaliteten på de sociale tilbud. Kvalitetsmodellen er igangsat af regionerne og Danske Regioner i fællesskab.

Formålet med kvalitetsmodellen er, at:
  • Forbedre indsatsen over for brugerne
  • Sikre læring og udvikling for personalet
  • En hensigtsmæssig anvendelse af ressourcerne.

Det forudsætter at:
  • Den sociale indsats, i videst muligt omfang, tilrettelægges ud fra dokumenteret viden (evidens) og vurderes på et systematisk dokumenteret grundlag
  • Brugernes ønsker og vurderinger er kendt og inddrages
  • Lederne går forrest og involverer medarbejdere på alle niveauer.

Kvalitetsstrategi 2010-2015

Region Hovedstadens Psykiatris strategi for de sociale tilbud beskriver en række indsatsområder, der sikrer kvalitetsudviklingen.
Indsatsen har fokus på psykosocial rehabilitering og sker i tæt samarbejde med borgerne med udgangspunkt i værdierne faglighed, ansvar, respekt og udvikling. 

Hvad er formålet med strategien?
I Region Hovedstadens Psykiatri ønsker vi at tydeliggøre for borgere, pårørende, samarbejdspartnere og bostedernes medarbejdere, at de socialpsykiatriske bosteder arbejder målrettet på at sikre og udvikle højt specialiserede tilbud med fagligt kompetent personale.

Vi fastholder det højt specialiserede niveau ved konstant at have fokus på kvalitetsudvikling, kompetenceudvikling og dokumentation.

Kvalitetsudvikling handler både om medarbejdernes kompetencer samt anvendelsen og udvikling af metoder med højst mulig evidens.​

Redaktør