Standarder og vejledninger

Kvalitetsudviklingen sker gennem organisatoriske- og ydelsesspecifikke standarder for god kvalitet, som er obligatoriske og en del af Dansk Kvalitetsmodel på det socialområde.
Standarder og vejledninger

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Der er udviklet ni fælles, nationale standarder til de regionale, sociale boformer og institutioner. Alle standarderne gælder for alle de sociale tilbud og deres målgrupper.

Ydelsesspecifikke standarder
 • Kommunikation
 • Brugerinddragelse
 • Individuelle planer
 • Utilsigtede hændelser
 • Medicinhåndtering
 • Magtanvendelse
Organisatoriske standarder
 • Kompetenceudvikling
 • Arbejdsmiljø
 • Ledelse
Vejledninger
Vejledningerne er vigtige og skal være kendt og anvendt af alle de relevante medarbejdere og ledere på de sociale tilbud. Vejledning til udarbejdelse af de individuelle planer (dækker de ydelsesspecifikke standarder, kommunikation, brugerinddragelse og individuelle planer)

 • Arbejdsmiljø
 • Ledelse
 • Kompetenceudvikling
 • Individuelle planer
 • Utilsigtede hændelser
 • Generelt om medicinhåndtering
 • Instruks medicinhåndtering
 • Overførelseaf ordination samt dispensering administration medicin - 2012
 • Magtanvendelse voksne med nedsat psykisk funktionsevne - 2012
Andre vejledninger
 • Fysisk aktivitet - sociale tilbud
 • Bilag til fysisk aktivitet

Medicinhåndtering

Region Hovedstadens Psykiatri og Handicap har i fællesskab udarbejdet standarder og vejledninger til medicinområdet. Formålet er at sikre en professionel medicinhåndtering som lever op til gældende lovgivning. Det er vigtigt, at de medicinansvarlige medarbejdere og ledere kender og anvender vejledningerne i det daglige arbejde.

Obligatoriske medicinstandarder og vejledninger
 • Overførelse af medicinordination
 • Medicinopmåling
 • Medicinuddeling
 • Utilsigtede hændelser ved medicinhåndtering (under udarbejdelse)
Det er obligatorisk at implementere og gennemføre selvevaluering i forhold til disse fire standarder og vejledninger - medmindre det sociale tilbud ikke varetager medicinhåndtering. 

Frivillige standarder og vejledninger
 • Opgave- og ansvarsfordeling mellem døgntilbud og dagtilbud vedr. medicinskema, transport og modtagelse af medicin
 • Overdragelse af medicin fra forældre og pårørende til dagtilbud
 • Selvadministration af medicin
Det er frivilligt, om I vælger at implementere de frivillige standarder og vejledninger. Det anbefales dog at gøre det, hvis de er relevante for jer. I skal ikke gennemføre selvevaluering.

Redaktør