Sociale tilbud

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Sociale tilbud

De sociale tilbud er for mennesker med psykisk sygdom, som har behov for støtte i form af bolig samt træning af sociale og praktiske færdigheder efter endt indlæggelse.

I Region Hovedstaden er det kommunerne, der har det overordnede ansvar for at tilvejebringe og udvikle de sociale tilbud. 

Region Hovedstadens Psykiatri driver tre sociale tilbud som leverandør for kommunerne.​

De sociale tilbud er:​​​

  • Lunden – et højt specialiseret socialt tilbud. Lunden yder psykosocial behandling, der orienterer sig mod den enkelte beboers egen recoveryproces. Find kontaktoplysninger og læs mere her.
  • Orion – et bolig- og rehabiliteringstilbud. Orion yder socialpsykiatrisk støtte og rådgivning til både brugere af og beboere på Orion. Orion har også et akutteam, som brugere og pårørende kan kontakte i akutte situationer. Find kontaktoplysninger og læs mere her.
  • Skovvænget - et bo- og rehabiliteringstilbud. Skovvænget yder socialpsykiatrisk støtte og hjælp til at klare personlige og sociale problemstillinger. Skovvænget har også et botilbud til demente og ældre gerontopsykiatriske patienter.​ Find generel information og kontaktoplysninger her​
Der er yderligere fem sociale tilbud, som bliver drevet af Den Sociale Virksomhed​. Den Sociale virksomhed er en del af Region Hovedstaden.