Voksenpsykiatri

Psykiatrien undersøger og behandler voksne over 18 år med alle former for psykiske sygdomme.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Ambulant forløb og indlæggelse

Behandlingen af mennesker med ps​ykiske sygdomme foregår ofte ambulant, dvs. uden indlæggelse, hvor patienten er tilknyttet et af de psykiatriske ambulatorier på centrene eller distriktspsykiatrien. 
De patienter, som har behov for indlæggelse, bliver indlagt på et døgnafsnit på et af de 9 psykiatriske centre i Region Hovedstadens Psykiatri. 

Behandlingsmetoder

Behandlingen af psykisk sygdom er som lægevidenskabeligt speciale baseret på forskning og udvikling af medicinske og psykologiske behandlingsmetoder samt andre behandlingsformer.

Behandlingen omfatter en eller flere af følgende metoder:

  • Medicinsk behandling af både psykiske og fysisk​e symptomer
  • Individuel psykoterapi
  • Psykoterapi i gruppe 
  • Miljøterapi (deltagelse i et socialt eller praktisk fællesskab fx på et døgnafsnit) 
  • Psykoedukation (information og undervisning i den konkrete psykiske sygdom)
  • Sociale foranstaltninger, som forbereder patienten på at kunne klare sig i lokalmiljøet efter behandling 
  • Elektrostimulans, ECT (Electro Convulsive Therapy), kan anvendes ved særlige lidelser som fx svære depressioner


Redaktør