Den Centrale Visitation

Formålet med Den Centrale Visitation (CVI) er at sikre lige adgang til behandling for alle patienter. Når en patient henvises til ambulant behandling i psykiatrien, modtages henvisningen i første omgang hos CVI. Her sidder speciallæger, en specialpsykolog, sygeplejersker og sekretærer klar til at sikre, at henviste patienter får tilbudt det rette behandlingsforløb.​

 CVI holder lukket for telefoniske henvendelser tirsdag d. 26. juni 2018.