Den Centrale Visitation

Formålet med Den Centrale Visitation (CVI) er at sikre lige adgang til behandling for alle patienter. Når en patient henvises til ambulant behandling i psykiatrien, modtages henvisningen i første omgang hos CVI. Her sidder speciallæger, en specialpsykolog, sygeplejersker og sekretærer klar til at sikre, at henviste patienter får tilbudt det rette behandlingsforløb.​

CVI holder lukket fredag den 19. maj 2017 grundet indførelse af det nye IT-system "Sundhedsplatformen" lørdag den 20. maj 2017.

Der vil derfor været øget ventetid på telefonen fra mandag den 22. maj 2017.