Patientinformation om pakkeforløb i psykiatrien

​Her på siden kan du finde patientinformation om behandlingen i de forskellige pakkeforløb i Region Hovedstadens Psykiatri. Pjecerne fortæller kort om indholdet i pakkeforløbene og om relevante kontaktoplysn​inger.​

​​​​​

​​

Redaktør