Ventetid

Ventetiden på det valgte udrednings-/behandlingstilbud må ikke overstige 30 dage.

​Optage​​område

CVI-BUP vælger et udrednings-/behandlingstilbud, som er i den afdelings optageområde, hvor patienten bor, hvis der er en ventetid på under 30 dage.

Plano​​​mråde

Hvis der ikke er et udrednings-/behandlingstilbud i optageområdet, vælger CVI-BUP det udrednings/behandlingstilbud, som er tættest på, hvor patienten bor, og hvor der er en ventetid på under 30 dage.

Over 30 dages ventetid

Hvis ventetiden i RHP overstiger 30 dage, visiteres til det udrednings-/behandlingstilbud med kortest ventetid i RHP med mulighed for viderehenvisning af patienten til udredning/behandling i privat regi.

Derudover skal der tages relevant hensyn til udrednings-/behandlingskontinuiteten i patientforløbet.​​


Redaktør