Ventetid

​Patienterne vil så vidt muligt, tilbydes behandling på et psykiatrisk center i Region Hovedstaden inden for 30 dage fra modtagelse af henvisningen. ​

De psykiatriske centre indberetter ugentligt deres aktuelle ventetider på pakkeforløb. CVI sikre visitering af patienter i forhold til en hensigtsmæssig kapacitetsudnyttelse i regionen.

Optageom​​råde

CVI vælger et behandlingstilbud, som er i det optageområde hvor patienten bor, hvis der er en ventetid på under 30 dage.

Plano​​mråde​

Hvis der ikke er et behandlingstilbud i optageområdet, vælger CVI det behandlingstilbud, som er i planområdet, hvor patienten bor og hvor der er ventetid på under 30 dage. Er der mere end ét tilbud i planområdet med en ventetid på 30 dage, vælges det tilbud der er tættest op patientens bopælsadresse. 

Hvis der ikke er et behandlingstilbud i planområdet, vælger CVI det behandlingstilbud i Region Hovedstadens Psykiatri, hvor der er ventetid under 30 dage. Er der mere end ét tilbud i Regionen med en ventetid på 30 dage, vælges det tilbud der er tættest op patientens bopælsadresse.

Over 30 dage

Hvis ventetiden i Region Hovedstadens Psykiatri overstiger 30 dage, visiteres til det behandlingstilbud med kortest ventetid. Først her kommer muligheden for viderehenvisning af patienten til behandling i privat regi. ​

Redaktør