Klinisk visitation

​Klinisk visitation er et møde mellem patient og en medarbejder i Den Centrale Visitation. Mødet har til formål at sikre, at du får den korrekte behandling for din sygdom. 

​​

For at sikre, at du får den mest relevante behandling, kan vi indkalde dig til en visitationssamtale / klinisk visitation. 

Mødet varer ca. 45 minutter, og vi vil tale med dig om, hvordan du oplever din sygdom og hvordan den påvirker dig i din hverdag. Ved samtalen ​​møder du en sygeplejerske, psykolog eller speciallæge. ​

Hvis du indkaldes til visitationssamtale i CVI, sker inden for 14 dage efter, at vi har modtaget henvisningen. Vi ringer til dig, og laver en aftale, så det passer ind i dit program.​

Redaktør