​​​​

Yderligere information

Nedenfor kan du finde yderligere​ information om psykisk sygdom og behandling.


​​Patientinforma​tion

Her kan du finde ​skri​ftlig patientinformation, herunder sygdomspecifik information og information til pårørende.​

Beha​​​​ndling

Her kan du finde information om behandling i psykiatrien.​

Pakkeforløb i psykiatrien

Læs her om de forskellige pakkeforløb der tilbydes i psykiatrien.​​

PsykInfo​​​

PsykInfo er et Psykiatrisk Informationscenter i Region Hovedstaden. PsykInfo tilbyder information, rådgivning og vejledning om psykisk sygdom og psykiatri til alle borgere, der har brug for mere viden. 

Gå til PsykInfos hjemmeside her.​