​​

OPUSPANELET

OpusPanelet er en gruppe af tidligere patienter og pårørende, der går ud og fortæller deres personlige historie. Fortællingerne giver et ærligt og unikt indblik i, hvordan det er at blive ramt af en usynlig sygdom og endnu vigtigere, hvordan man også kan komme sig. 


"Da mit OPUS-forløb blev afsluttet, havde jeg et stort behov for at gøre noget for andre unge med en psykisk sygdom og blev derfor medlem af OPUSPANELET. Efter mit første oplæg oplevede jeg glæden ved at være med til at gøre en forskel og skabe et håb. Efter mit andet oplæg gik det op for mig, at jeg hjælper mig selv mindst lige så meget ved at fortælle min personlige historie."
- Ambassadør i OPUSPANELET


​​​Hvem er OPUSPANELET?

Panelet blev stiftet i 2009 i et samarbejde med en gruppe patienter og pårørende, der dengang var tilknyttet OPUS Vesterbro. Siden hen er OPUSPANELET vokset og består i dag af ambassadører og pårørende, som tidligere har været tilknyttet OPUS-behandlingen på tværs af hele Region Hovedstaden.

Det laver OPUSPANELET

OPUSPANELET engagerer sig i mange forskellige opgaver og holder blandt andet oplæg for patienter og pårørende, som er i et OPUS-behandlingsforløb. Panelet deltager også på den fælles introdag for nyansatte i Region Hovedstadens Psykiatri og holder oplæg for psykiatriens medarbejdere, når behov og interesse opstår. Derudover har panelet også haft et tæt samarbejdet med Psykiatrifonden i forbindelse med udviklingen af oplysningsmateriale og forskningsprojekter.  

Afsættet for oplæggene er ambassadørernes egne oplevelser og erfaringer, som skal bidrage til at nuancere billedet af psykisk sygdom og afstigmatisere. Med udgangspunkt i de personlige fortællinger er panelets fælles mål:

  • At skabe håb hos patienter og deres pårørende
  • At afstigmatisere psykisk sygdom
  • At sætte mennesket foran diagnosen

Vil du vide mere om OPUSPANELET?

Ønsker du at vide mere eller få besøg af en fra OPUSPANELET, kontakt da:
Ledende socialrådgiver Tina Iversen, mail: tina.iversen@regionh.dk
eller projektkoordinator Freja Heitmann Christensen, mail: opuspanelet@regionh.dk

Kunne du tænke dig at blive ambassadør i OPUSPANELET?

Har du afsluttet et behandlingsforløb i OPUS, kan du kontakte OPUSPANELET for at høre mere om mulighederne for at blive ambassadør:
Ledende socialrådgiver Tina Iversen, mail: tina.iversen@regionh.dk
eller projektkoordinator Freja Heitmann Christensen, mail: opuspanelet@regionh.dk
Redaktør