​​​​​​​​​​​​​​​

Foreign languages - adults

​Patientinformationen består af en række pjecer, hvor du kan finde information til pårørende og få mere viden om bestemte psykiske sygdomme. Du kan også læse velkomstmaterialet til ambulante og indlagte patienter.​


​Pjecer

Læs mere om følgende emner i pjecerne t​il voksne:

  • ​Information til pårørende
  • Sygdomsspecifik information
  • Velkomstmateriale til ambulante patienter
  • Velkomstmateriale til indlagte patienter

Fremmedsprog

Pjecerne er oversat til følgende sprog: ‭(Skjult)‬ Sygdomsspecifik information + Velkomstmaterialer + Information til pårørende