​Mennesker, der selv har erfaring med at komme sig helt eller delvist af psykisk sygdom, fortæller, at god hjælp består af mere end den rette medicin. De fortæller om en hjælp, hvor de selv har haft noget at sige og har følt sig som en del af det, der foregik. En hjælp, der har givet mening for dem – og som er foregået på et sprog, hvor de selv har kunnet være med. 

​​Her på siderne kan du få indblik i andres erfaringer med at komme sig og genskabe en meningsfuld hverdag. 

Der er beretninger fra Outsideren og udpluk fra ”Er verden da befolket af rovdyr” samt en kronik af Esben Sandvik Tønder: Patienterfaringer som ny ressource i psykiatrien. ​​​

Du kan også finde links til inspirerende og håbefulde film. ​​