​​​​

Fakta: Hvad er recovery?

​Her kan du læse, hvordan vi i Region Hovedstadens Psykiatri forstår begrebet recovery.

  • Recovery betyder ’at komme sig’.
  • Recovery er en personlig og individuel proces.
  • Recovery er ikke nødvendigvis ensbetydende med, at patienten bliver symptomfri og vender tilbage til en hverdag, som den var før sygdommen, men snarere at patienten kommer videre i livet og genfinder ny mening.
  • Recovery er et begreb, et fænomen og en tilgang, hvor muligheden for håbet om at komme sig fremmes.
  • Den recoveryorienterede tilgang tager udgangspunkt i den enkelte persons oplevelse og fokuserer på håb, mening og selvbestemmelse med henblik på at få et meningsfuldt liv, selv med de begrænsninger, der følger med psykisk sygdom.
  • I den recoveryorie​​​​​nterede tilgang er det patienten, som har unik viden om sine symptomer, ønsker, erfaringer og livssituation.
  • I den recoveryorienterede tilgang er behandleren med til at bære troen på, at det er muligt at komme sig, og at vise patienten, at der er håb.
  • En udbredt og anerkendt definition på personlig recovery er følgende: ”en dybt personlig, unik proces, der handler om at ændre sine holdninger, værdier, følelser, mål, færdigheder og roller. Det er en måde, hvorpå man kan leve et tilfredsstillende, håbefuldt og bidragende liv selv med de begrænsninger, der følger sygdommen. Recovery indebærer skabelsen af ny mening og nyt formål i livet, efterhånden som man overkommer de katastrofale konsekvenser af psykisk sygdom.”
  • I Børne- og Ungdomspsykiatrien lyder definitionen: ”For barnet og den unge skal recovery ses som en personlig og relationel udviklingsproces, hvor det får mulighed for at en så normal opvækst som muligt; udvikle sig emotionelt, kognitivt og socialt bedst muligt og dermed blive i stand til at leve et tilfredsstillende liv på trods af de begrænsninger og symptomer, sygdommen måtte påføre barnet. I nogle tilfælde afhænger barnets recovery af en parallel udviklingsproces hos forældrene.”

Redaktør