Visionerne for fremtidens psykiatri tager udgangspunkt i, at patienten er i centrum, og recoverytankegangen er essentiel i denne sammenhæng. Vi arbejder for behandlingsmetoder og kvalitet, der understøtter den enkeltes recoveryproces. Budskabet ”du kan komme dig” er essensen i recovery, og vi har derfor fokus på håb, muligheder og empowerment. 

Recovery i RHP

I Region Hovedstadens Psykiatri definerer vi recovery som en personlig, unik forandringsproces og som en måde at leve et tilfredsstillende liv præget af håb og muligheder, selv med de eventuelle begrænsninger, som psykisk sygdom medfører. I Børne- og Ungdomspsykiatrien definerer vi recovery som en personlig og relationel udviklingsproces, hvor barnet får mulighed for at opnå en så almindelig opvækst som muligt. 

Håb

En af de vigtigste opgaver, vi har i psykiatrien, er at være med til at bære håbet, når den enkelte er for syg til selv at bære det. Målet er, at den enkelte igen kan bære håbet selv. Og målet om at styrke patienters og pårørendes deltagelse tager netop afsæt i, at deres indsigt og ressourcer er afgørende for en vellykket behandling og rehabilitering og for et ligeværdigt samspil mellem psykiatriens medarbejdere og brugere. Det er brugernes ønsker, der​ skal være udgangspunktet for det enkelte patientforløb og for udviklingen af psykiatriens behandlingsmetoder, og psykiatrien skal som organisation understøtte brugernes recoveryproces. ​​


​R​ecoverybegrebet


  • ​​​Recovery betyder ​'at komme sig'.
  • ​Recovery er en personlig og individuelt proces

Se flere definitioner af recovery under Fakta: Hvad er recovery?​​​​