Åben dialog

​Psykiatrisk Center Nordsjælland i Helsingør har indledt en indsats for at etablere Åben Dialog som en overordnet tilgang, tænkning og metode.​​

​​​​

​Tryghed, rummelighed og relationsdannelse funderet i en systemisk og narrativ faglighed er allerede centrale elementer i afdelingens arbejde og danner derfor udgangspunkt for indsatsen Åben Dialog.

Ambitionen er en organisations- og kompetencemæssig udvikling, der styrker dialog og refleksion i hverdagen, i den faglige praksis og i samarbejdsflader internt og eksternt. Målet er at skabe reelle partnerskaber, som kan styrke valg, meningsfuldhed og ansvar i recoveryprocessen for de mennesker, der bruger afdelingen.​

​​​

Redaktør