IMR Illness Management and Recovery

​Projektet undersøger effekten af programmet Illness Management and Recovery (IMR) – på dansk oversat til Individuel Mestring og Recovery – ved to delprojekter.​

​​​​​​​​​​​

​Delprojekterne undersøger:

  • Dels effekten af IMR som gruppeintervention sammenlignet med standardbehandling til at rehabilitere mennesker med skizofreni og bipolar affektiv sindslidelse.
  •  Dels hvordan recoverytankegangen introduceret gennem IMR afspejles i primærbehandler-patient-samarbejdet hos personalet, der underviser i IMR.
Derudover vil et kommende kvalitativt studie ved interview undersøge, hvordan patienterne opleve​​​​​r at deltage i IMR-undervisning, og hvordan de opfatter recovery i forhold til deres eget liv.​
Redaktør