INKLUSION (IPS og Sherpa)

​Formålet med INKLUSION er at forbedre beskæftigelsesindsatsen overfor en bred gruppe af mennesker med psykisk sygdom.​

​​​​

INKLUSION undersøger, om mennesker med psykisk sygdom får bedre mulighed for at komme tilbage i arbejdslivet, hvis de kommer direkte ud på en arbejdsplads med hjælp fra en støtteperson, der følger forløbet helt tæt, frem for at komme igennem forberedelseskurser først, som det typisk sker i dag. 

Gennem følgende delmål skal projektet:
  • Undersøge effekten af to målrettede beskæftigelsesindsatser – IPS og Sherpa - i et randomiseret design. 
  • Undersøge om effekten af IPS øges ved tillæg af et 30-sessioners gruppeforløb med kognitiv remediering samt arbejdsrelateret social færdighedstræning.
  • Undersøge forskellene i omkostninger og effekter hos dem, der får en indsats i henhold til den danske model af IPS hhv. Sherpa og dem, der får den almindelige indsats.
  • Undersøge de organisatoriske udfordringer og muligheder, der gør sig gældende ved indførelse af de to modeller og undersøge, hvordan målgruppen oplever indsatsen i de tre tilbud i forhold til den almindelige indsats.​
Redaktør