Patientstyrede indlæggelser

​Projektet undersøger, om anvendelsen af brugerstyrede senge mindsker brugen af tvang, og om patientstyrede indlæggelser nedsætter patienternes samlede behov for indlæggelse.

​​​

​Projektet undersøger også effekten af brugerstyrede senge på patientens medicinforbrug og vurderer, om brugerstyrede senge påvirker patienttilfredshed, det psykosociale funktionsniveau og selvmordsadfærd. ​​

Projektet kører i landets fem regioner. I Region Hovedstadens Psykiatri er projektet i opstartsfasen på tre centre: PC Frederiksberg, PC Glostrup og PC Nordsjælland.​

Redaktør