​​​​

Recoveryguiden

​En ny guide ”Guide til et godt hverdagsliv – recovery på din måde” skal udvikles på basis af udviklingen i Region Hovedstadens Psykiatri og erfaringer fra Udskrivningsguiden.​

​Guiden skal styrke brugere i at arbejde aktivt for at komme sig og genskabe deres hverdag under og efter et behandlingsforløb. Guiden vil være tværfaglig og tværsektoriel og er målrettet alle brugere i behandling og rehabilitering.​

Recoveryguiden er finansieret af RHP og projektets materialer skal skabes i et samarbejde mellem nuvæ-rende og tidligere patienter, pårørende og medarbejdere fra RHP, kommuner i regionen og relevante faglige selskaber.​​

Redaktør