Recoverymentorer

​I 2013 igangsatte RHP et pilotprojekt, hvor recoverymentorfunktionen skulle afprøves. Seks personer med brugerbaggrund har siden juni 2013 været ansat som recoverymentorer på fire åbne afsnit og seks lukkede døgnafsnit på henholdsvis Psykiatrisk Center København, Psykiatrisk Center Frederiksberg og Psykiatrisk Center Ballerup.​

​​​​​​​

​En recovery-mentor er en medarbejder, der udover sine øvrige kompetencer har egne levede erfaringer med psykisk sygdom i form af at være eller have været patient i psykiatrien. 

Recovery mentorer agerer rollemodeller og brobyggere over for både brugere og medarbejdere. Medarbejdere med brugererfaringer er et bevis over for patienter og medarbejdere på, at det er muligt at komme sig. Funktionen har til hensigt, via bruger-til-brugerstøtte, at understøtte patientens recoveryproces og deltagelse i eget behandlingsforløb. 

Det forventes, at alle centre og botilbud i RHP har ansat medarbejdere med brugerbaggrund senest ved udgangen af 2014. ​

​​​​​​​​

Redaktør