Shared Decision Making - Momentum

​Momentum er en app til smartphones, som patienter kan bruge til at forberede behandlersamtaler og arbejde med personlige mestringsstrategier.

​​​​​​​​​​​​

​Formålet med app’en er at bidrage til patientinddragelse og patientindflydelse i beslutningsprocesser vedrørende behandling, samt at understøtte individuelle recoveryprocesser.

App’en indeholder videoer og tekster om recovery, og brugerne tilbydes løbende support fra medarbejdere med brugerbaggrund.

Momentum afprøves i første omgang på to afsnit på PC Ballerup samt i Distriktspsykiatrisk Center Frederiksberg.​

​​​​

Redaktør