Skolen for Recovery

​Som led i brugerdeltagelsesstrategien i Region Hovedstadens Psykiatri etableres der en skole for recovery - i første omgang som pilotprojekt i 2015. Skolen tilbyder kurser i efteråret 2015, med opstart midt august. 

Hvad er Skolen for Recovery?

Skolen for Recovery tilbyder kurser med henblik på at støtte den enkelte med at blive ekspert i sin egen recovery. Der er overordnet fokus på håb, muligheder og empowerment. Skolen henvender sig også til pårørende og medarbejdere i psykiatrien med henblik på, at de udvikler recovery-orienterede kompetencer til at støtte patientens recoveryproces.  Skolen har dertil som formål, at patienter, pårørende og medarbejdere i fællesskab udvikler kompetencer, der understøtter mulighederne for at komme sig og/eller leve bedst muligt med psykisk sygdom. Vi skaber rum for gensidig læring mellem patienter, pårørende og medarbejdere.

 

Hvem er vi?

Alle underviserne har erfaringer fra psykiatrien, nogle er tidligere patienter, nogle har erfaring som medarbejdere, og alle har kendskab til recovery. Kurser og workshops er udviklet i et samarbejde mellem tidligere eller nuværende patienter i psykiatrien og medarbejdere med en fagprofessionel baggrund. Dette samarbejde kaldes co-produktion. Selve undervisningen varetages også i et samarbejde mellem disse medarbejdere.

 

Hvem kan deltage i kurserne?

For at blive kursist skal du tilhøre en af følgende grupper:

 • patient i Region Hovedstadens Psykiatri
 • pårørende til en patient i Region Hovedstadens Psykiatri
 • medarbejder eller ledere i Region Hovedstadens Psykiatri.

 

Alle kurser er åbne både for patienter, pårørende og medarbejdere, nogle kurser er dog hovedsagligt rettet mod patienter og andre hovedsagligt mod medarbejdere.

 

Hvad koster det?

Kurserne er gratis, du skal blot tilmelde dig via Skolen for Recovery's hjemmeside. Dette kan ske fra uge 23.

 

Hvad får patienterne mulighed for at lære på kurserne?

Det er en personlig proces at komme sig, det foregår på egne præmisser, og derfor kan ingen fortælle dig præcis hvilken vej du skal gå. Men kurserne kan hjælpe med til at finde frem til hvilke ting, der er vigtige for dig, for at du kan trives bedst muligt.

 

På kurserne får du mulighed for at:

 • opleve recovery som den individuelle forandringsproces
 • få indsigt i og lære om, hvordan du tager hånd om dit fysiske og psykiske velbefindende
 • identificere dine mål, ambitioner og drømme
 • nyde at være studerende i selskab med andre kursister
 • opleve et støttende og udviklende læringsmiljø

 

Hvad får pårørende mulighed for at lære på kurserne?

 • hvordan du som pårørende kan hjælpe dig selv
 • hvad det vil sige at komme sig efter en psykisk lidelse
 • hvordan du kan støtte andre i deres recovery–proces

 

Hvad får medarbejdere mulighed for på kurserne?

 • at sidde på skolebænken sammen med patienter og pårørende
 • at dele erfaringer og lære af hinanden
 • at reflektere over, hvordan man kan arbejde recovery-orienteret

 

Adresse

Skolen for Recovery

Bygning 2

Ballerup Boulevard 2

2750 Ballerup

For yderligere information kan projektlederne Lone Petersen og Marie Løkke kontaktes, marie.loekke@regionh.dk og lone.petersen@regionh.dk​​

Redaktør