Strategi for brugerdeltagelse

​”På vej mod brugerdeltagelse i psykiatrien – en strategi for brugerinddragelse og samarbejde” udkom i marts 2014.​

​​​​​​​​​​

​Strategien sætter retningen for arbejdet med brugerdeltagelse i Region Hovedstadens Psykiatri og skal understøtte, at der samarbejdes systematisk og innovativt med brugerne i alle dele af psykiatrien. 

Brugerne – patienter, pårørende, familier og netværk, børn såvel som voksne – er omdrejningspunktet for strategien. Det er deres ønsker, der skal være udgangspunktet for det enkelte patientforløb og for udviklingen af psykiatriens behandlingsmetoder. 

Strategien skal sikre, at psykiatrien som organisation bedst muligt understøtter brugernes recoveryproces.​

​​​​

Redaktør