Spørgsmål/Svar for patienter i Region Hovedstadens Psykiatri under COVID-19

Hvis du er patient i Region Hovedstadens Psykiatri, skal du være opmærksom på en række forhold og ændringer på grund af COVID-19-epidemien. Læs her, hvordan behandling vil foregå for at undgå smittefare, hvordan du kontakter akutte funktioner og om regler for besøg under indlæggelse. Vær opmærksom på, at patientrettighederne er justeret pr. 19. marts 2020.

BEHANDLING, INDLÆGGELSE OG VURDERING

FOR PATIENTER TILKNYTTET AMBULANTE BEHANLDINGSTILBUD
Jeg er patient og får ambulant psykiatrisk behandling – kan jeg stadig det?

 • Ja, du kan ind til videre fortsat modtage ambulant psykiatrisk behandling, men for at mindske smitterisikoen blandt patienter og medarbejdere, vil din behandling om muligt foregå telefonisk og/eller ved hjælp af videomøder fremfor fysisk fremmøde. 
 • Du får besked om eventuelle ændringer i e-Boks. 
 • Vi kan på et senere tidspunkt blive nødt til at udsætte eller aflyse nogle af de planlagte ambulante besøg, fordi vi skal bruge personalet til at bemande andre og mere kritiske funktioner – fx vores intensive sengeafsnit, akutmodtagelserne eller de udgående FACT-teams. 
 • Aflysningen af et aftalt ambulant besøg sker altid ud fra en lægefaglig vurdering, og du vil i givet fald blive orienteret med en besked sendt til e-Boks. 

Jeg er patient i et gruppeforløb – hvordan kommer det til at foregå?

 • Gruppeforløb bliver i de fleste tilfælde omlagt til individuelle samtaler, som kommer til at foregå via telefon eller videomøde i stedet for fysisk fremmøde. 
 • Hvis det vurderes at være nødvendigt og fagligt forsvarligt kan gruppeforløbet også blive udskudt. 
 • Du vil få information om ændringer i din e-Boks.

Jeg er for første gang henvist til ambulant behandling – hvad gør jeg?

 • Patienter, som netop er blevet henvist, kan i visse tilfælde henvises til udredningssamtaler via telefon eller video. Beslutningen træffes ud fra en lægefaglig vurdering.

Lukker akutfunktionerne?

 • Nej, vi opretholder akutfunktionerne, så du som tilknyttet patient til et ambulant tilbud stadig kan kontakte ambulatoriet, hvis du oplever forværring af symptomer.

Hvad gør jeg, hvis jeg oplever forværring af min tilstand?

 • Du skal kontakte det ambulatorium, du er tilknyttet eller en af de fem akutmodtagelser telefonisk, hvis du oplever forværring af dine symptomer.

Kan jeg fortsat blive henvist til akut psykiatrisk vurdering?

 • Ja, du kan fortsat blive henvist til akut psykiatrisk vurdering. Aktuelt er der ingen ændring i forhold til retningslinjerne for henvisning.

Kan jeg blive indlagt akut eller planlagt?

 • Ja, du kan fortsat blive indlagt på baggrund af en lægefaglig vurdering om indlæggelse.

GENERELT OM AFTALER OG FREMMØDE

Må jeg møde op på hospitalet, hvis jeg ikke har en aftale?

 • Nej, du må ikke møde op på hospitalet, hvis du ikke har en aftale. Ved at undgå fysisk fremmøde mindskes risikoen for smitte blandt patienter og medarbejdere.

Hvad gør jeg, hvis jeg har en aftale, som bliver aflyst/udskudt?

 • Hospitalerne kan vælge at udsætte ikke-akutte aftaler for at forebygge, at smitten med coronavirus spreder sig eller fordi det bliver nødvendigt at flytte personale fra mindre kritiske funktioner til mere kritiske funktioner. Hvis din aftale bliver udsat, vil du få besked via e-Boks eller telefonisk.

Hvordan får jeg besked om at min aftale er aflyst/udskudt?

 • Hvis din aftale bliver udskudt, får du besked via e-Boks eller pr. telefon.

Hvordan skal jeg forholde mig, hvis jeg skal møde op til aftalt behandling?

 • Selvom du har en aftale på sygehuset, skal du IKKE møde op, hvis du har symptomer på coronasmitte eller inden for de seneste 14 dage har været i tæt kontakt med personer, der allerede er smittet med coronavirus, eller hvis du har opholdt dig i områder med særlig risiko for smitte. I stedet skal du ringe til afdelingen. Afdelingen vurderer derefter sammen med dig, hvad du skal gøre. Du finder kontaktinformation i indkaldebrevet, som er sendt via e-Boks.
 • Hvis du ikke har symptomer på coronasmitte, ikke har været udsat for smitte og ikke har hoste, let feber eller forkølelse, skal du møde op til aftalt tid, medmindre du har fået anden besked fra afdelingen via e-Boks eller telefonisk.
 • Mød IKKE op på sygehuset, hvis du har symptomer på coronasmitte eller har været udsat for smitte. I stedet skal du ringe og aflyse din aftale, og du skal blive hjemme, indtil du er rask, da du kan smitte andre.

Hvornår skal jeg selv aflyse en aftale?

 • Du skal ringe og aflyse din aftale på hospitalet, hvis du enten tror, at du er smittet med coronavirus, eller hvis du har hoste, let feber eller forkølelse. Du skal blive hjemme, indtil du er rask.
 • Hvis du har problemer med vejrtrækningen, forværring af symptomer eller er syg over flere dage, skal du ringe til din egen læge i dagtimerne.
 • Det er vigtigt, at du ringer først og ikke møder op på hospitalet, da du kan smitte andre.

GENERELT OM BESØG UNDER INDLÆGGELSE

Må jeg få besøg, hvis jeg er indlagt?

 • Nej, du må ikke få besøg under indlæggelse. Myndighederne har indført midlertidigt forbud mod besøg på alle hospitaler. Det betyder, at alle hospitaler er lukket for besøg lige for tiden.

Hvorfor må jeg ikke få besøg?

 • Forbuddet mod besøg på hospitaler er iværksat for at undgå smittespredning til patienter og medarbejdere. Forbuddet mod besøgende gælder for alle hospitaler i hele landet.

FØLG UDVIKLINGEN OG DE SENESTE RETNINGSLINJER

Hvornår gælder ændringerne fra?

 • Region Hovedstadens Psykiatri gør opmærksom på, at informationerne afspejler den aktuelle situation. Derfor kan der ske flere ændringer afhængig af situationen.
 • Følg selv udviklingen på hjemmesiderne for Region Hovedstaden og Region Hovedstadens Psykiatri.

Hvor finder jeg de seneste opdateringer og retningslinjer fra myndighederne om håndteringen af COVID-19?

 • Du kan følge med i udviklingen på den fælles myndighedsside www.coronasmitte.dk. Her opdaterer Regeringen, Sundhedsstyrelsen og Politiet løbende med de nye retningslinjer for håndtering af coronavirussen, COVID-19.

 

Dine patientrettigheder fra den 19. marts 2020

På grund af situationen med coronavirus gælder disse rettigheder midlertidigt ikke:

 • Ret til at vælge privathospital (Udvidet frit sygehusvalg) i forbindelse med diagnostiske undersøgelser til brug for praktiserende læger og speciallæger
 • Retten til hurtig udredning
 • Ret til at vælge privathospital (Udvidet frit sygehusvalg)
 • Oplysningspligt ved henvisning til sygehus
 • Retten til jordemoderhjælp ved fødsel i hjemmet

Du kan ikke klage over, at disse rettigheder er suspenderet.

Rettighederne er suspenderet for at bevare kapacitet til at behandle patienter med akutte eller livstruende sygdomme. Bl.a. patienter med coronavirus, der har behov for intensiv behandling.


Redaktør