Spørgsmål/Svar for pårørende til patienter i Region Hovedstadens Psykiatri under COVID-19

​Coronavirus-situationen er ganske alvorlig, og Region Hovedstadens Psykiatri følger myndighedernes udmeldinger nøje ligesom resten af sundhedsvæsenet. Aktuelt må du ikke besøge din pårørende på hospitalet grundet risiko for smittespredning. Læs her, hvordan situationen påvirker dig som pårørende. 

Som pårørende er den nuværende situation svær at stå i, når man gerne vil drage omsorg, men det er vigtigt at huske, at personalet passer godt på din pårørende og yder den pleje og behandling, som de har brug for. 

For pårørende til indlagte patienter

Jeg vil gerne besøge min syge pårørende, der er indlagt i psykiatrien. Kan jeg det?

 • For at sikre både patienter og medarbejdere på hospitalerne mod coronavirus, har sundhedsmyndighederne besluttet, at det p.t. ikke er tilladt for pårørende at besøge eller ledsage familie og venner indlagt i psykiatrien og Region Hovedstadens Psykiatris tilknyttede behandlingsinstitutioner (bosteder under Den Sociale Virksomhed). Forbuddet omfatter dog ikke besøg af nære pårørende til en person i en kritisk situation. Det gælder for eksempel et uopsætteligt besøg hos en kritisk syg eller døende person, eller forældres eller andre nære pårørendes besøg hos et mindreårigt barn.
 • Vi kan på nuværende tidspunkt ikke sige, hvornår det igen bliver muligt at besøge din syge pårørende på hospitalet. Vi følger sundhedsmyndighedernes vejledning fra dag til dag og opdaterer hjemmesiden.
 • Vi har samme bemanding på alle vores sengeafsnit i børne-/unge-, voksen- og retspsykiatrien, så alle patienter får den pleje og behandling, som de har brug for.  

Jeg vil gerne i kontakt med min pårørende. Hvad skal jeg gøre?

 • Du skal ringe og sende sms'er som vanligt. Ellers er Skype eller facetime en god måde at være i kontakt med sin syge pårørende, så I kan se hinanden uden at være i fysisk kontakt.
 • Vi opfordrer dig til at være anerkendende over for den syge og være lyttende og forstående, når du taler med din pårørende.

Jeg vil gerne tale med en af de medarbejdere, der behandler min pårørende. Kan jeg det?

 • Ja, du kan stadig få fat i din pårørendes kontaktperson på afsnittet, og hvis ikke kontaktpersonen er til stede, kan du stadig ringe til afsnittet på de numre, som du har fået oplyst.
 • Hvis du som pårørende har generelle spørgsmål, har Region Hovedstadens Psykiatri oprettet en særlig pårørendetelefon, som du kan ringe til inden for almindelig kontortid på tlf. 38 64 00 00. Her vil du blive stillet om til en sundhedsfaglig medarbejder.
 • PsykInfos rådgivningstelefon er også fortsat åben for generelle spørgsmål om, hvordan man bedst håndterer rollen som pårørende til et menneske med psykisk sygdom. Ring på tlf. på 38 64 13 00 fra mandag-onsdag  kl. 10-17, torsdag kl. 13-17 og fredag kl. 10-16.

Min pårørende er blevet udskrevet, men har fået det dårligere efter udskrivelsen. Hvad gør jeg?

 • Hvis din pårørende har brug for akut hjælp, så har alle vores akutmodtagelser stadig åbent 24 timer i døgnet. Akutmodtagelserne er fuldt bemandede, og personalet står som vanligt klar til at tage imod patienter med behov for akut hjælp. 
 • Du kan altid ringe eller tage din pårørende med direkte på en af vores akutmodtagelser – du finder telefonnumre og adresser på akutmodtagelserne i Region Hovedstadens Psykiatri her
 • Du kan også ringe 1813 og få en vurdering af, hvad der er bedst at gøre. 
 • Hvis din pårørende er til fare for sig selv eller andre, skal du ringe 112.

For pårørende til patienter i ambulant behandling

Vi opretholder så meget af vores ambulante behandling som overhovedet muligt. For at mindske smitterisikoen blandt patienter og medarbejdere foregår en del af vores ambulante behandling dog telefonisk og/eller ved hjælp af videomøder fremfor fysisk fremmøde. 

Gruppeforløb bliver i de fleste tilfælde omlagt til individuelle samtaler, som kommer til at foregå via telefon eller videomøde. 

Min pårørende har selv aflyst en ambulant aftale. Hvad sker der nu?

 • Din pårørendes aftale bliver ikke aflyst, men i stedet ombooket til et senere tidspunkt
 • Din pårørende vil få besked om den ombookede aftale direkte fra det psykiatriske center, som vedkommende er tilknyttet, eller via e-Boks.

Min pårørende har en aftale, som I har aflyst. Hvad gør jeg?

 • Som udgangspunkt aflyses ambulante aftaler ikke på nuværende tidspunkt, men på et senere tidspunkt kan vi blive nødt til at udsætte eller aflyse nogle af de planlagte ambulante besøg, fordi vi skal bruge personalet til at bemande andre og mere kritiske funktioner – fx vores intensive sengeafsnit, akutmodtagelserne eller de udgående F-ACT-teams. 
 • Hvis vi kommer dertil, bliver din pårørendes aftale ikke aflyst men i stedet ombooket til et senere tidspunkt. Din pårørende vil få besked om eventuelle ændringer i e-Boks. 
 • Aflysningen af et aftalt ambulant besøg sker altid ud fra en lægefaglig vurdering, og du vil i givet fald blive orienteret med en besked sendt til e-Boks. 

Min pårørendes tilstand er forværret. Hvad gør jeg?

 • Hvis din syge pårørendes tilstand bliver forværret, og der bliver brug for mere akut hjælp, så har alle vores akutmodtagelser stadig åbent 24 timer i døgnet, hvor personalet som vanligt står klar til at hjælpe.
 • Hvis din pårørende er tilknyttet et F-ACT-team eller Akut Psykiatrisk Hjælp, så behandler de din pårørende som vanligt og vurderer, om der er brug for indlæggelse på en af vores psykiatriske akutmodtagelser.


Redaktør