Systematisk corona-test af ansatte med patientkontakt i Region Hovedstadens Psykiatri

​Test for coronavirus er et vigtigt element i at forhindre smittespredning blandt vores patienter og personale. Derfor kan du som medarbejder i Region Hovedstaden altid blive testet efter aftale med din nærmeste leder.

Som noget nyt tilbyder vi nu også, at medarbejdere med patientkontakt kan blive testet for coronavirus med faste intervaller. Det er et tilbud og derfor også frivilligt – men for at vi kan beskytte os selv, hinanden og vores patienter bedst muligt opfordrer vi dig til at tage imod tilbuddet.

I listen over spørgsmål og svar herunder, kan du finde relevant information om de systematiske tests.

KONTAKT PODETEAMET

Hvis du har spørgsmål vedr. systematisk test af medarbejdere, bedes du kontakte Podeteamet. 

Podeteamet træffer du via telefon 4043 4307 eller ved at sende en mail til adm-covid-19testafpersonale.region-hovedstadens-psykiatri@regionh.dk


Bemærk, at du kun er omfattet af tilbuddet, hvis du har patientkontakt. Hvis du har modtaget et brev med tilbud om systematisk test, og du ikke har patientkontakt, skal du se bort fra denne invitation. Kontakt din leder, hvis du er i tvivl om, du er omfattet af tilbuddet.

Husk, at du altid kan blive COVID-19-testet efter aftale med din nærmeste leder.


Spørgsmål og svar


Hvem kan blive testet systematisk?

Alle medarbejdere med patientkontakt i psykiatrien kan benytte tilbuddet om at blive systematisk testet for COVID-19.
I psykiatrien er det besluttet at følgende medarbejdere testes hver 2. uge:

  • Medarbejdere i akutmodtagelser

  • Medarbejdere på gerontopsykiatriske afsnit og ambulatorier

  • Medarbejdere på afsnit og ambulatorier, der behandler patienter med spiseforstyrrelser

 Alle øvrige medarbejdere kan blive testet hver 6. uge.Hvor skal vikarer blive testet henne?

Vikarer kan blive testet på det center, hvor de er det meste af tiden. Alternativt kan du som vikar også bestille tid til test det sted, der er tættest på din bopæl.


Hvorfor skal nogle medarbejdere nu testes med faste intervaller?

Test er et effektivt værktøj til at passe godt på både personale og patienter. Derfor indfører regionen tilbud om systematisk test af sundhedspersonale med patientkontakt minimum hver 6. uge.Gælder det stående tilbud om at blive testet efter aftale med nærmeste leder stadig?

Ja, test er et vigtigt element i at mindske smitterisikoen. Udover tilbuddet om systematisk test af medarbejdere med patientkontakt, kan alle medarbejdere fortsat blive testet, hvis det er aftalt med nærmeste leder.Er det frivilligt at blive testet?

Systematisk test af sundheds- og plejepersonale i Region Hovedstaden er en anbefaling og et tilbud, som skal beskytte medarbejdere og patienter. Derfor opfordrer den regionale og lokale ledelse til, at medarbejderne tager imod tilbuddet. Fra hvornår kan jeg benytte tilbuddet om systematisk test?

Det er planen, at tilbuddet om systematisk test tidligst vil gå igang fra uge 46 i psykiatrien.Hvornår får jeg svar på min test?

Som udgangspunkt får du svar inden for 72 timer. Vær opmærksom på, at der inde i Sundhed.dk vil fremgå den dato prøvetagningsblanketten er blevet printet ud, hvilket vil være arbejdsdagen før selve podningen foretages. Dette skyldes vores interne arbejdsprocedure.


Skal jeg testes, hvis jeg ikke har patientkontakt, men arbejder tæt sammen med nogen, der har?

Som udgangspunkt er det medarbejdere med patientkontakt, der tilbydes systematiske COVID-19-test. Men man kan altid blive testet efter aftale med sin leder, og det er vigtigt at være opmærksom og reagere på selv de mindste symptomer. Skal jeg gå på arbejde, mens jeg venter på mit svar fra de regelmæssige tests?

Ja, du kan godt gå på arbejde, mens du venter på dit svar fra de regelmæssige tests. Du skal dog være opmærksom på, at hvis du får selv de mindste symptomer på COVID-19 (feber, tør hoste, vejtrækningsbesvær), skal du testes igen og må ikke gå på arbejde, før der foreligger et negativt svar på test.Hvad gør jeg, hvis min test viser, at jeg er smittet?

Hvis din test viser, at du er smittet med COVID-19, skal du blive hjemme og orientere din leder, så der kan foretages smitteopsporing der, hvor det er relevant. 

Ved forværring af symptomer skal du ringe til din læge.Hvad er teststrategien, hvis der påvises smitte på en afdeling?

Hvis der er påvist smitte på en afdeling, iværksættes der test af patienter og personale med yderligere testopfølgning og aggeresiv smitteopsporing efter Sundhedsstyrelsens retningslinjer. Hvad er teststrategien ved udbrud på en afdeling?

​Ved udbrud på en afdeling på hospitalet vil testningen intensiveres, og hospitalets hygiejneorganisation iværksætte en skærpet vurdering af smitterisikoen, og der vil eventuelt være behov for, at en bredere personalegruppe skal testes. Hvordan booker man tid til systematisk test?

Du booker tid til test via Kursusportalen.

Læs her hvordan: Sådan booker personale med patientkontakt en COVID-19 testHvornår kan jeg bestille tid og blive testet?

Du får automatisk besked, når vores test-set-up er klar, og du kan booke tid via Kursusportalen. Hvor kan man blive testet henne?

Du kan blive testet på det center, som du arbejder på. Tid og sted vil fremgå, når du bestiller tid i Kursusportalen.Er det på samme adresse/lokale, at testen foregår hver gang?

Det fremgår af Kursusportalen, hvor testen foregår. Du kan dermed se det, når du bestiller tid.Hvordan får jeg info om denne test – fx hvis den foregår i et nyt lokale eller sted fra gang til gang?

Hvert center har sin egen koordinator, der vil være kontaktperson på det enkelte center. Bestilling af tid til test sker via Kursusportalen – på samme måde som ved antistof-screenings-projektet. Når du bestiller din tid, kan du i Kursusportalen også se, hvor testen foregår henne.Er det en blodprøve eller podning i svælg?

Den systematiske test vil altid være podning i svælg.Hvad hvis jeg misser min tid, fordi jeg ikke kan gå fra arbejdet?

Så vidt muligt vil din nærmeste leder sørge for, at du kan deltage i testen, men er det ikke muligt, skal du aftale en ny tid med din nærmeste leder og lokale koordinator.Kan jeg blive testet i arbejdstiden?

Du kan godt benytte arbejdstiden til test – blot du koordinerer med og orienterer dine kolleger og leder.Hvordan får jeg svar på min test?

​Svaret på din test finder du på sundhed.dk. Svaret vil også blive sendt til den praktiserende lægeHvem står for testen?

​Det er særligt uddannede podere, der kommer til at stå for testen i psykiatrienSkal jeg bære mundbind, når jeg møder op til test?

Ja, der skal bæres mundbind, når du bliver testet.Hvilke værnemidler vil det personale, der tester os, være iført?

​Poderne vil være iført de anbefalede værnemidler (visir, maske, dragter samt handsker).Hvordan behandles mine personoplysninger?

Vi behandler oplysninger om dig for at kunne identificere dig i forbindelse med prøvetagningen og for at sikre, at du får det korrekte prøveresultat. Oplysningerne er bl.a.:

  • CPR-nummer
  • Sygesikringsgruppe
  • Tilknytning til praktiserende læge
  • Svar på din test
 

Oplysningerne opbevares i regionernes fælles prøvebestillingssystem WebReq og anvendes i forhold til tidsbestilling og undersøgelse for COVID-19. Oplysningerne videregives til din praktiserende læge, dvs. oplysninger om, hvorvidt din prøve er positiv eller negativ. Derudover videregives oplysningerne til Statens Serum Institut samt Sundhed.dk med henblik på, at du kan se dit testresultat her.


Det juridiske grundlag for behandlingen af dine personoplysninger i forbindelse med systematisk test for COVID-19 kan findes på retsinformation.dk:
Se bekendtgørelse om behandling af personoplysninger i forbindelse med systematisk test for COVID-19Kan jeg også få testet mine børn?

​Nej. Tilbuddet om systematisk test for coronavirus gælder udelukkende for medarbejdere med patientkontakt.
Redaktør