Praksissektor

​Region Hovedstadens Psykiatri har en formaliseret samarbejdsordning med en psykiatrikoordinator og otte specialepraksiskonsulenter.​

​​​​​​​​​​​​​​​​​

Psykiatrikoordinator og specialepraksiskonsulenterne er praktiserende læger i Region ​Hovedstaden.

Formål med ordningen
SPK-ordningen (tidligere PKO) bidrager til helhed i patientforløb med høj faglig kvalitet, god service og effektiv ressourceudnyttelse. 

SPK-ordningen skal blandt andet bidrage til, at:

 • Styrke kommunikationen og samarbejdet mellem almen praksis og psykiatrien
 • Arbejde for at de sammenhængende patientforløb i forbindelse med overgang fra en sektor til en anden og/eller koordinering mellem sektorer
 • Styrke kvaliteten i samarbejdet mellem almen praksis og psykiatrien.

Handleplan 2014-2016 for SPK-ordningen i Psykiatrien har en række fokusområder

 • ​​Løbende afklare arbejdsgange og have løbende kontakt til Region Hovedstadens Psykiatri (RHP)
 • Udarbejde forløbsbeskrivelser og opdatere allerede eksisterende forløbsbeskrivelser
 • Bidrage til implementering af korrespondancemeddelelser i RHP
 • Afholde gå-hjem-møder om psykiatrien
 • Understøtte forskningsprojektet Collaborative Care projektet ”Collabri”

Samarbejdsstruktur

Med henblik på at sikre det tværsektorielle og tværfaglige i Region Hovedstadens Psykiatri etableres følgende mødefora:

 • Psykiatrikoordinatormøder​
 • Fælles SPK-møder
 • Sundhedsfaglige Råd for hhv. voksenpsykiatri og børneungdomspsykiatri med deltagelse af psykiatripraksiskoordinator og specialepraksiskonsulenter
 • Samordningsudvalg (møder med kommunerne) med deltagelse af psykiatripraksiskoordinator og specialepraksiskonsulenter

Gå-hjem-møder

Region Hovedstadens Psykiatri holder i samarbejde med specialepraksiskonsulenterne gå-hjem-møder for henholdsvis praktiserende læger og privatpraktiserende speciallæger i psykiatri.

 • Næste gå-hjem-møde for praktiserende l​æger er den 22. sep. 2014 kl. 16-18 på Psykiatrisk Center Ballerup med temaet Spiseforstyrrelser.
 • Den 8. september 2014 kl. 16-18 er der gå-hjem-møde for privatpraktiserende speciallæger i børne- og ungdomspsykiatri på Kristineberg 3, København Ø.

Praksisinformation på sundhed.dk

​På den fælles offentlige sundhedsportal, sundhed.dk, er det muligt at finde information om almen praksis, forløbsbeskrivelser og visitationsmeddelelser. 

Du kan finde mere om sundhed.dk og sundhedsfaglig information på portalen. På sundhed.dk er praksisinformation med relevans for psykiatrien samlet. Læs mere på sundhed.dk​​​.
​​
​​​​​
​​
Redaktør