Planområde Byen

Planområde Byen dækker Kommunerne:

  • København​
  • Frederiksberg

Formandskab

  • Borgercenterchef i Københavns Kommune Knud Andersen   
  • Centerchef på Psykiatrisk Center København Line Duelund Nielsen


Mødedatoer

Referat samordningsudvalgsmøde d. 11. marts 2020

Redaktør