Samarbejdsaftalerne om hhv. voksne borgere og børn og unge med psykisk sygdom er aftaler, der hver især udmønter en af de indsatser, der skal håndteres under Sundhedsaftalen for 2015 – 2018.

Samarbejdsaftalerne danner grundlaget for det konkrete samarbejde mellem kommuner og psykiatriske centre i Region Hovedstaden om voksne borgere og børn og unge med psykisk sygdom, der har brug for en indsats fra flere forskellige sektorer.