Akut behandling

Når et barn eller en ung får behov for akut psykiatrisk behandling kan barnet/den unge og deres familie henvende sig til Børne- og Ungdomspsykiatrisk akutmodtagelse på Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, afdeling Glostrup4 Alle kan henvende sig uden visitation eller henvisning på den børne- og ungdomspsykiatriske akutmodtagelse.

Når barnet/den unge og deres familier henvender sig i den børne- og ungdomspsykia-triske akutmodtagelse, bliver barnet/den unge undersøgt, og der bliver taget stilling til det videre forløb, hvor der er følgende muligheder – eller en kombination heraf:
  • Barnet/den unge bliver indlagt
  • Barnet/den unge bliver henvist til ambulant behandling
  • Barnet/den unge afsluttes – egen læge orienteres.
I alle tilfælde underrettes kommunen, når det er grundlag for dette.
Sagsforløbet i sådanne akutte forløb er illustreret i diagrammet nedenfor (klik for større version):Hvis barnet/den unge bliver indlagt, er forløbet beskrevet i afsnittet herunder.

Hvis barnet/den unge bliver henvist til ambulant behandling, er forløbet beskrevet i afsnittet om ambulant behandling.


4 Børne- og ungdomspsykiatrien på Bornholm er et ambulatorium med dertil hørende åbningstider. Det er fysisk umuligt at transportere børn og unge til København udenfor ambulatoriets åbningstid. Der er et godt samarbejde mellem Bornholms Re-gionskommune og ambulatoriet for børn og unge, men der opstår af og til situationer, hvor der er behov for en kvalificeret, akut indsats udenfor normal åbningstid. I sådanne tilfælde kontaktes 1813


Redaktør