Ambulant udredning og behandling

Samarbejde mellem Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center og kommunen

Når et barn eller en ung påbegynder et udrednings- og evt. behandlingsforløb i Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, skal centret være opmærksom på, om barnet/den unge enten får eller kunne have brug for kommunale indsatser. Denne opmærksomhed sker desuden løbende i hele sagsforløbet, uanset om henvisningen kommer fra kommunen eller en læge.

Hvis Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center undervejs bliver opmærksom på forhold, der betyder, at kommunerne måske skal justere i de kommunale indsatser, underretter Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center kommunen.

De relevante kommunale indsatser afhænger af barnet, den unges eller familiens situation.

De kommunale indsatser kan iværksættes, når der har fundet en vurdering og visitation sted i kommunen.

Når barnet/den unge både har brug for hjælp fra både kommunen og Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, vil der være behov for et godt og smidigt samarbejde på tværs af sektorerne. Kommunen og Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center skal i sådanne tilfælde arbejde med samtidige indsatser, så barnet/den unge og familien oplever, at hjælpen hænger sammen og er koordineret.

For at tilrettelægge en god og sammenhængende indsats, er der behov for klarhed over, hvem der løser hvilke opgaver, og det skal sikres, at sektorerne hver især arbejder med egne kerneopgaver – Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center skal have fokus på udredning og behandling af psykisk sygdom, kommunen skal have fokus på barnets, den unges og familiens behov for kommunale indsatser.

For at sikre dette, skal kommunen og Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center så hurtigt som muligt kontakte hinanden og tilrettelægge den samlede indsats i tæt samarbejde med barnet/den unge og deres familie.

Hvis barnet/den unge har påbegyndt et behandlingsforløb i Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, vil det ofte være Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, der bliver opmærksom på behovet for samarbejde, og derfor har ansvaret for at kontakte barnets/den unges kommune. Men det kan også være kommunen, der bliver opmærksom på, at der er behov for at samarbejde om et barn eller en ung med psykisk sygdom. I sådanne tilfælde er det kommunen, der har ansvaret for at kontakte Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center – se afsnit om kontaktoplysninger.

Det er vigtigt, at de planer, der er udarbejdet i hhv. Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center og i kommunen bliver koordineret. I komplicerede tilfælde vil det være hensigtsmæssigt, at der arbejdes med en fælles plan og mål.


Redaktør