Barnet/den unge har allerede en indsats i kommunen – barnets/den unges behov for støtte forventes at være er uændret ved ud

I sådanne tilfælde underretter Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center barnets/den unges kommune ved indlæggelsen. Kommunen kan efter en konkret vurdering standse indsatsen ved indlæggelsen og genoptage ved udskrivningen.
Der sker ikke varsling i disse sager, men Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center orienterer forinden kommunen om udskrivning.

Redaktør