Aftalens løbetid

​Aftalen træder i kraft den 01.03.2017 og ligger til grund for samarbejdet, indtil anden af tale er indgået. Samarbejdsaftalens parter evaluerer samarbejdet en gang om året.


Redaktør