Ansvarsfordeling

  • Kommunerne i Region Hovedstaden har ansvaret for at vurdere og tilkende kommunale indsatser, som målgruppen har behov for, og stille disse til rådighed. Der skal bl.a. udarbejdes en handleplan med kortfattet angivelse af formålet med indsatsen og hvilke mål, der skal arbejdes konkret med jf. servicelovens § 140.
  • Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center har ansvaret for at udrede og behandle børn og unge med psykisk sygdom7 – både ambulant og under indlæggelse.
  • Praktiserende læger har ansvaret for at undersøge og behandle børn og unge med psykisk sygdom – eller henvise til udredning og behandling i Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center - eller hos privatpraktiserende speciallæger.8

Kommuner og Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center er gensidigt forpligtet til at samarbejde om fælles børn og unge. Samarbejdet sker med respekt for de faglige rammer og vilkår, som kommunerne og Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center hver især er underlagt.


7 Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center kan ikke i samarbejdet med patienter og deres familier samt kommunerne pege på konkrete kommunale indsatser.

8 Praktiserende læger og privatpraktiserende speciallæger er ikke omfattet denne aftale.


Redaktør