Kommunikation

Der skal udarbejdes en kommunikationsaftale for det psykiatriske område, herunder også det børne- og ungdomspsykiatriske område9.

Indtil kommunikationsaftalen på det psykiatriske område er godkendt, skal parterne så vidt muligt kommunikere via tunnelkryptering/sikker mail og/eller tilgængelige Med-Com standarder, fx MedCom standard for elektronisk henvisning fra praktiserende læger til CVI-BUP.

Kommunikation vedr. medicinering sker via det Fælles Medicin Kort - FMK. Alle parter, der arbejder med FMK, har ansvar for, at FMK er ajourført, så kortet afspejler der aktuelle medicinering.


9 Link indsættes, når kommunikationsaftalen er udarbejdet og godkendt.

Redaktør