Opfølgning

Aftalens parter har et gensidigt ansvar for at sikre en effektiv implementering af samarbejdsaftalen. Både i egne systemer og tværsektorielt.

Dette kan ske på bilaterale møder mellem afdelingerne under Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center og kommunerne i deres optageområde.

Det kan også ske i BUP-K-Kæderne – de tre samarbejdsfora mellem Børne- og Ungdomspsykiatrisk Centers tre afdelinger og kommunerne i deres optageområde. I disse fora mødes ledelsesrepræsentanter fra de to sektorer samt praksiskoordinator for Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center for at udvikle samarbejdet med fokus på børnenes/de unges og familiernes behov indenfor rammerne af samarbejdsaftalen. En gang årligt evalueres, om samarbejdsaftalen fungerer efter hensigten og om der er behov for revision af den – eller dele af den.

Samordningsudvalgene skal desuden have fokus på at arbejde med at sikre, at aftalen kendes og bruges af de medarbejdere, der til daglig skal samarbejde om målgruppen. På det årlige børnetemamøde anbefales at det drøftes, om samarbejdsaftalen fungerer efter hensigten og om der er behov for præcisering af aftalen – eller dele af den.

Ved uenighed om fortolkning af samarbejdsaftalen i forhold til et konkret barn/ung/ familie, skal de respektive ledelser indgå i konstruktiv dialog og aftale en løsning. Tvister håndteres i de formelle ledelsessystemer og eskaleres indenfor disse.


Redaktør