Aftalens parter

Aftalen er indgået mellem:
  • Kommunerne i Region Hovedstaden i forhold til alle kommunale indsatser, som de fælles børn/unge og deres familier har behov for. Det indebærer, at alle relevante aktører i kommunerne er omfattet af aftalen.
  • Region Hovedstadens Psykiatri, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center i forhold til ambulant behandling og behandling under indlæggelse.


Redaktør