Målgruppe og formål

​Målgruppen er børn og unge under 18 år, der både har brug for psykiatrisk behandling af psykisk sygdom og kommunale indsatser som følge af psykisk sygdom.

Aftalen har til formål at sikre:
  • At børn, unge og deres familier får den rettidige og relevante hjælp, behandling og støtte.
  • At børn, unge og deres familier inddrages aktivt i udredning, behandling og rehabilitering1, og er i fokus for indsatsen, uanset om indsatsen ydes af en kommune eller Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center.
  • At børn, unge og deres familier oplever en sammenhængende og koordineret indsats på tværs af kommune og Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center.
  • At indsatsen er recoveryorienteret, baseret på inddragelse af barnet, den unge og deres familier eller andet netværk og rehabilitering. Den fælles indsats skal understøtte børn, unge og deres familier i at nå de mål – og leve det liv, de ønsker2.

Kommunerne og Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center er enige om, at der er behov for at arbejde med samtidige og parallelle indsatser for at fremme aftalens formål og for at sikre, at børn og unge med psykisk sygdom og deres familier får en oplevelse af en sammenhængende og koordineret indsats – og undgår unødvendig ventetid.
I det følgende er der en beskrivelse af samarbejdet:
  • I forbindelse med henvisningen
  • Under udredning og behandling
  • I forbindelse med afslutningen
Afslutningsvis er der en beskrivelse af grundlaget for det tværsektorielle samarbejde.

1 Et rehabiliteringsforløb er en helhedsorienteret, koordineret målrettet og tidsbestemt samarbejde mellem barnet, den unge og deres familie, netværk, kommune, praktiserende læge og børne- og ungdomspsykiatrien.

2 Det er afgørende for en recoveryorienteret tilgang, at barnet, den unge og deres familie oplever håb - og at kommune, prakti-serende læge og børne- og ungdomspsykiatrien understøtter barnet, den unge og deres familie heri.


Redaktør