Underretning

En underretning er en henvendelse til relevant offentlig myndighed, der indeholder bekymring for et barns eller en ungs trivsel og udvikling. Når en kommune modtager en henvendelse, der indeholder en bekymring, vil den blive behandlet som en underretning, uanset om henvendelsen er fremsendt som en orientering eller en egentlig underretning.

En henvendelse til kommunen kan således betyde, at forældrene kan blive kontaktet af kommunen og oplyst om, at der er modtaget en underretning. Det er derfor vigtigt, at forældrene bliver orienteret om dette, mhp at forebygge vanskeligheder i det videre samarbejde mellem forældrene og parterne i samarbejdsaftalen.


Redaktør