Generel information

​Region Hovedstaden og kommunerne i regionen har indgået en sundhedsaftale for perioden 2019 – 2023. Aftalen fastlægger rammerne og retningen for det tværsektorielle samarbejde om de borgere, der har brug for en indsats fra både kommuner og hospitaler. Aftalen skal understøtte, at borgerne oplever kvalitet, effektivitet og sammenhæng i deres forløb.


​Samarbejdsaftalen om børn og unge med psykisk sygdom udmønter Sundhedsaftalens krav til det tværsektorielle samarbejde mellem kommuner og Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center i forhold til denne målgruppe. Samarbejdsaftalen revideres som led i implementeringen af sundhedsaftalen