Ordforklaring

  • Elektiv behandling – planlagt behandling, der ikke er akut
  • CVI – BUP – Psykiatriens Centrale Visitation, der modtager alle henvisninger udredning og behandling på børne- og ungeområdet
  • FMK – Det fælles medicinkort
  • Recovery orienteret indsats – er patientens individuelle proces i forhold til arbejdet med bedring og mestring af sygdommen
  • Epikrise - lægebrev


Redaktør