Overgang fra barn til voksen

Overgangen fra ung til voksen er erfaringsmæssigt både på hospitalet og i kommunerne udfordrende. Der er derfor behov for, at den unges kommunes forskellige instanser og Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center og det relevante voksenpsykiatriske center i Region Hovedstadens Psykiatri tidligt og gerne et halvt år, inden den unge fylder 18 år, samarbejder for at sikre en helhedsorienteret og koordineret indsats i forhold til den unges behov for støtte og hjælp i deres selvstændiggørelse.

Det er vigtigt at både kommunen og Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center er opmærksom på, at både den unge og dennes forældre har brug for rådgivning til, hvad de med fordel kan være opmærksom på.


Redaktør